Hrady - Odklínanie hradov
15741
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15741,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-1.1,qode-theme-hrady,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Zoznam zrúcanín

Hrady, ktoré odklíname

Biely Kameň

Zrúcanina hradu Biely Kameň stojí na zalesnenom návrší nad Svätým Jurom. Hrad vo svojej funkcii opevneného sídla nahradil staršie hradisko z 9. storočia situované na opačnej strane údolia. Hradisko vzniklo v 9. storočí a svoju funkciu plnilo aj v nasledovných storočiach.

Branč

Zrúcanina stredovekého pohraničného hradu korunujúceho vrchol výrazného kužeľovitého návršia priamo nad obcou Podbranč, miestna časť Podzámok. Pôvodný hrad založil v polovici 13. stor. magister Abom z rodu Abovcov ako sídlo svojho domína a zároveň strážny hrad v systéme ochrany západnej hranice.

Čachtice

Zrúcanina hradu vypínajúca sa skalnatom ostrohu nad obcou Čachtice v blízkosti Nového Mesta nad Váhom. Čachtický hrad vznikol ako dôležitá pevnosť tvoriaca súčasť ochrany západnej hranice Uhorska.

Divín

Zrúcanina hradu položená na nízkom skalnatom návrší v obci Divín neďaleko Lučenca. Pohnuté dejiny tejto novohradskej obce dokumentuje ojedinelý súbor troch opevnených stavieb. Dominantou obce je ruina stredovekého hradu, ktorý bol v minulosti významnou protitureckou pevnosťou.

Dobrá voda

Dobrá Voda je zrúcanina gotického hradu ležiaca v strednej časti pohoria Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda v okrese Trnava v Trnavskom kraji. Leží vo výške 320 m n. m. a zaberá plochu 8 467 m². Je súčasťou územia prírodnej rezervácie Slopy.

Hanigovce

Hlboko v Čergovskom pohorí, neďaleko obcí Hanigovce a Milpoš v romantickom prírodnom prostredí obklopenom rozľahlými lesmi, planinami a lúkami stojí malebná ruina stredovekého hradu. Zrúcaninu, ktorá sa dnes v literatúre a turistických sprievodcoch objavuje ako Hanigovský hrad, historické pramene poznajú pod menom Nový hrad, alebo Šarišský hrádok.

Hričov

Zrúcaniny hradu Hričov stoja na skalnatom návrší v blízkosti obce Hričovské Podhradie neďaleko Žiliny. Hrad patrí medzi jedinečné ukážky staviteľského umenia spájajúce členité skalné podložie s múrmi pevnostnej stavby.

Jasenov

Zrúcanina hradu sa vypína na temene vysokého vrchu nad obcou Jasenov neďaleko Humenného. Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí a jeho úlohou bolo strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever.

Kapušany

Hrad Kapušany stojí na vrchole strmého návršia nad obcou Kapušany pri Prešove. Vznikol ako strážny bod nad križovatkou krajinských ciest smerujúcich z Prešova do Poľska cez Bardejov a do údolia Tople.

Korlátka

Zrúcanina strážneho hradu stojí na skalnatom výbežku malokarpatského hrebeňa v blízkosti obce Rozbehy. V písomných prameňoch sa hrad objavuje začiatkom 14. stor. ako vlastníctvo rakúskeho šľachtica Ulvinga z Harcendorfu.

Ostrý kameň

Zrúcanina hrad vybudovaná na ťažko dostupnom skalnom hrebeni vrchu Záruby neďaleko obce Buková. Hrad vznikol pravdepodobne v polovici 13. storočia a spolu s Korlátskym a Plaveckým hradom tvorili trojicu pevností zabezpečujúcich starú historickú Českú cestu, spájajúcu Budín s českými krajmi.

Plavecký hrad

Zrúcanina Plaveckého hradu stojí na skalnatom ostrohu nad obcou Plavecké Podhradie. V písomných prameňoch sa hrad objavuje roku 1273. V kronike anonymného notára kráľa Bela IV. sa píše o veľkom vojenskom stretnutí uhorského kráľa Ladislava IV. a českého kráľa Přemysla Otakara II. pod hradom Detrek.

Šášov

Zrúcanina stredovekého hradu sa vypína na vrchole ostrého a úzkeho skalného hrebeňa nad obcou Šášovské Podhradie neďaleko Žiaru nad Hronom. Hra postavili v rozšírenom mieste doliny Hrona v mieste križovatky diaľkových ciest, kde z cesty smerujúcej pozdĺž Hrona odbočuje cesta na Kremnicu.

Turňa

Zrúcanina strážneho hradu sa nachádza na vrchole dominantnej krasovej homole nad obcou Turňa nad Bodvou. Počiatky hradu spadajú do polovice 14. stor., keď bratia Ladislav, Egid a Ján dostali povolenie na výstavbu hradu.